Zdjęcie w tle

no więc to było tak. Maria wraca z pracy z jakimś hindusem. hindus jest z UBER EATS, Maria jest zmęczona, ale pomaga mu znaleźć lokal kancelarii na naszej klatce. dostawca...
Continue Reading